B- kategooria ja B1- alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse saamiseks ning juhilubade omandamiseks on kohustuslik läbida pimeda ajal sõidu koolitus.

  • Pimeda ajal sõitmist saab sooritada aastaringselt simulaatoril
  • Koolitus koosneb ühest praktikumist ja ühest sõidutunnist simulaatoril

 

 

 

 

 

Koolituse praktikum ja õppesõit toimuvad Tallinnas, Mustamäe tee 4, I korrusel (Talleksi Maja). Koolituse esimeses osas läbitakse ühiselt praktikum ning individuaalse sõiduaja saad valida ise. Pimeda aja koolitusel omandab õpilane teadmised tulede õige kasutamise ja pimedas sõitmisega seonduvate ohtude kohta.

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolituse läbimise kohta teeb koolitaja ka sissekande koolituskursuse tunnistusele.

Koolitusele tulles peab kaasas olema õpingukaart ja isikut tõendav dokument.

 

Koolitusel osalemise tühistamine – mitte hiljem kui 24 tundi enne koolituse toimumise kuupäeva e-kirja teel info@mustamae-autokool.ee  või telefonil +372 52 800 68. Tühistamata jätmine või koolitusele mitteilmumine ei vabasta tasu maksmisest.