B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi juhtimisõiguse saamiseks tuleb juhi esmaõppe algastme käigus läbida libedasõidu koolitus.

Juhi esmaõppe algastme libedasõidu koolitus jaguneb kahele teooriatunnile (läbitakse klassi või e-õppes) ja ühele sõidutunnile.

Koolitusele tulles peab õpilasel kaasas olema õpingukaart ja isikut tõendav dokument.

Kui sa tuled koolitusele teisest autokoolist, siis peab teooriaõppes vastav teema olema läbitud ning sellekohane sissekanne õpingukaardil. Õppesõiduga pead olema jõudnud vähemalt 3-ndasse õppemoodulisse.

Juhi esmaõppe algastme libedasõidu koolituse läbimise kohta teeb koolitaja  sissekande õpingukaardile.

Koolitusel osalemise tühistamine – mitte hiljem kui 24 tundi enne koolituse toimumise kuupäeva e-kirja teel info@mustamae-autokool.ee  või telefonil +372 52 800 68. Tühistamata jätmine või koolitusele mitteilmumine ei vabasta tasu maksmisest.