B kategooria lõppastme koolitus

B- kategooria lõppastme koolitus toimub aastaringselt. Juhi esmaõppe lõppaste algab pärast esmase juhiloa saamist.
B kategooria lõppastme koolituse eesmärgiks on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi süvendamine.

Koolitus on kohustuslik läbida esmase juhiloa kehtivuse ajal ( kahe aasta jooksul).
Lõppastme koolitusele võib tulla ka kohe peale esmase juhiloa omandamist. Juhi lõppastme koolitust võib õpilase soovil ja koolitaja nõusolekul läbi viia ka õpilase kasutuses oleva autoga.

Koolituse ajal ei tohi koolitataval mootorsõidukijuhil juhtimisõigus olla peatatud või juhtimisõigus ära võetud.
Kui esmane juhiluba on kaotanud kehtivuse, siis saab osaleda lõppastme koolitusel juhul, kui kehtivusaja lõpust pole möödas rohkem kui 1 aasta.
Kui esmane juhiluba on kehtetu üle aasta, tuleb Maanteeametis sooritada uuesti teooria- ja sõidueksam.

Koolitus koosneb:

  • Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes -3 teoorialoengut
  • Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine-1 sõidutund
  • Libedasõidu riskivältimise praktikum -1 õppetund
  • Libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul -1 sõidutund

Teoorialoengud ning libedasõidu praktikum ja sõiduõpe toimuvad samal päeval.

Teoorialoengutes/sõidutundides peab õpilasel kaasas olema:

  • juhiluba (ka kehtetu)
  • isikut tõendav dokument
  • mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus

Mootorsõidukijuhi tervisetõend peab olema kehtiv.

Peale koolituse läbimist teeme mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusele kande lõppastmekoolituse läbimise kohta. Olles läbinud lõppastme koolituse võid dokumendid esitada Maanteeametile üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppu. Seda saad turvaliselt teha Maanteeameti e-teeninduses.

Tasumisvõimalused autokoolile:
– Pangaülekandega arve alusel. Sularahaga on võimalik arveldada meie kontoris.
Koolituse hinna leiad Paketist.
Koolitusel osalemise tühistamine – mitte hiljem kui 24 tundi enne koolituse toimumise kuupäeva e-kirja teel info@mustamae-autokool.ee või telefonil +372 52 800 68. Tühistamata jätmine ei vabasta tasu maksmisest!
NB! Vastavalt Tulumaksuseaduse § 26 uuele redaktsioonile (01.01.2016) ei käsitleta alates 2016 aastast autokoolile tehtud kulusid enam koolituskuludena ja seetõttu neilt summadelt tulumaksu ei tagastata.