B kategooria lõppastme koolitus

B- kategooria lõppastme koolitus toimub aastaringselt. Talvel, sobivate ilmastikutingimuste olemasolul võib sõidupraktika toimuda ka looduslikul libedarajal. Suvel tehisrajal. 

B-kategooria lõppastme koolituse maksumus 105 €* 

B kategooria lõppastme koolituse eesmärgiks on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi omandamine. 

Alalise juhiloa saamiseks, tuleb läbida lõppastmekoolitus.
Koolitus on kohustuslik läbida esmase juhiloa kehtivuse ajal. 
Lõppastme koolitusele võib tulla ka kohe peale esmase juhiloa omandamist. Pimedasõidu koolitus peab olema eelnevalt läbitud.

B-kategooria lõppastme koolituse sisu:

  • 3 teoorialoengut
  • 2 sõidutundi (keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine)
  • 1 tund libedasõidu praktikumi
  • 1 sõidutund libedarajal

Teoorialoengus täpsustatakse sõidutundide ajagraafik.

Koolituse ajal ei tohi koolitatava mootorsõidukijuhi juhtimisõigus olla peatatud või juhtimisõigus ära võetud. Kui esmane juhiluba on kaotanud kehtivuse, siis saab osaleda lõppastme koolitusel juhul, kui kehtivusaja lõpust pole möödas rohkem kui 1 aasta. Kui esmane juhiluba on kehtetu üle aasta, tuleb Maanteeametis sooritada uuesti teooria- ja sõidueksam.

Teoorialoengutes/sõidutundides peab õpilasel kaasas olema:
  • juhiluba (ka kehtetu)
  • mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus
  • isikut tõendav dokument
  • kehtiv tervisetõend

Pärast koolituse läbimist tehakse mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusele kanne lõppastmekoolituse läbimise kohta. Olles läbinud lõppastme koolituse võib dokumendid esitada Maanteeametile üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppu. Maanteeametile tuleb esitada: mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus, esmased juhiload, kehtiv tervisetõend. 

Registreeru


Nimi

Telefon (kohustuslik)

E-mail (kohustuslik)

Kursuse kuupäev ja asukoht

Soovid midagi lisada

Sisestage pildil olevad tähed-numbrid.
captcha